Thực đơn
Cửa hàng
Bộ lọc
Thêm
Danh mục
Nhãn hiệu
Bảng giá niêm yết
vi

GÓI DỊCH VỤ

Bao gồm GPKD + Mã số thuế + Con dấu tròn Công ty
900.000 ₫ 900.000 ₫ 900000.0 VND
- Gồm: 200.000 đ Lệ phí và 450.000 đ khắc Con dấu
- Tư vấn: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ công ty
- Xin cấp GPKD, mã số thuế (mã số doanh nghiệp)
- Khắc Con dấu tròn công ty
- Làm Thủ tục phát hành con dấu tại Sở KH&ĐT
Xem nhanh
Sale
Bao gồm GPKD + Mã số thuế + Con dấu tròn + Kê khai thuế ban đầu + Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT
1.300.000 ₫ 1.300.000 ₫ 1300000.0 VND
- Gồm: 200.000 đ Lệ phí và 450.000 đ khắc Con dấu
- Tư vấn: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ công ty
- Xin cấp GPKD, mã số thuế (mã số doanh nghiệp)
- Khắc Con dấu công ty
- Làm Thủ tục phát hành con dấu
- Kê khai thuế ban đầu tại Cơ quan thuế
- Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT
Xem nhanh
Sale
Bao gồm GPKD + Mã số thuế + Con dấu tròn + Kê khai thuế ban đầu + Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT + Đăng bố cáo thành lập
1.600.000 ₫ 1.600.000 ₫ 1600000.0 VND

- Gồm: 200.000 đ Lệ phí và 450.000 đ khắc Con dấu + 300.000 đ đăng báo
- Tư vấn: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ công ty
- Xin cấp GPKD, mã số thuế (mã số doanh nghiệp)
- Khắc Con dấu công ty
- Làm Thủ tục phát hành Con dấu
- Kê khai thuế ban đầu
- Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT
- Đăng bố cáo thành lập trên Cổng thông tin quốc gia
Xem nhanh
Sale