Thực đơn
Cửa hàng
Bộ lọc
Thêm
Danh mục
Nhãn hiệu
Bảng giá niêm yết
vi
Bao gồm GPKD + Mã số thuế + Con dấu tròn Công ty
900.000 ₫ 900.000 ₫ 900000.0 VND
- Gồm: 200.000 đ Lệ phí và 450.000 đ khắc Con dấu
- Tư vấn: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ công ty
- Xin cấp GPKD, mã số thuế (mã số doanh nghiệp)
- Khắc Con dấu tròn công ty
- Làm Thủ tục phát hành con dấu tại Sở KH&ĐT
Xem nhanh
Sale
Bao gồm GPKD + Mã số thuế + Con dấu tròn + Kê khai thuế ban đầu + Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT
1.300.000 ₫ 1.300.000 ₫ 1300000.0 VND
- Gồm: 200.000 đ Lệ phí và 450.000 đ khắc Con dấu
- Tư vấn: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ công ty
- Xin cấp GPKD, mã số thuế (mã số doanh nghiệp)
- Khắc Con dấu công ty
- Làm Thủ tục phát hành con dấu
- Kê khai thuế ban đầu tại Cơ quan thuế
- Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT
Xem nhanh
Sale
Bao gồm GPKD + Mã số thuế + Con dấu tròn + Kê khai thuế ban đầu + Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT + Đăng bố cáo thành lập
1.600.000 ₫ 1.600.000 ₫ 1600000.0 VND

- Gồm: 200.000 đ Lệ phí và 450.000 đ khắc Con dấu + 300.000 đ đăng báo
- Tư vấn: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ công ty
- Xin cấp GPKD, mã số thuế (mã số doanh nghiệp)
- Khắc Con dấu công ty
- Làm Thủ tục phát hành Con dấu
- Kê khai thuế ban đầu
- Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT
- Đăng bố cáo thành lập trên Cổng thông tin quốc gia
Xem nhanh
Sale
Thành lập Chi nhánh công ty
400.000 ₫ 400.000 ₫ 400000.0 VND
Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD và Địa chỉ gửi qua email
Xem nhanh
Thành lập Văn phòng đại diện
400.000 ₫ 400.000 ₫ 400000.0 VND
Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD và Địa chỉ gửi qua email
Xem nhanh
Thành lập Kho hàng - Cửa hàng
400.000 ₫ 400.000 ₫ 400000.0 VND
Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD và Địa chỉ gửi qua email
Xem nhanh
Thành lập Điểm kinh doanh
400.000 ₫ 400.000 ₫ 400000.0 VND
Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD và Địa chỉ gửi qua email
Xem nhanh
Thay đổi tên Công ty
400.000 ₫ 400.000 ₫ 400000.0 VND
Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD và Thông tin thay đổi gửi qua email
Xem nhanh
Thay đổi Địa chỉ trụ sở Công ty
400.000 ₫ 400.000 ₫ 400000.0 VND
Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD và Thông tin thay đổi gửi qua email
Xem nhanh
Thay đổi Ngành nghề kinh doanh
1 ₫ 1 ₫ 1.0 VND
Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD và Thông tin thay đổi gửi qua email
Xem nhanh
Thay đổi Thành viên - Cổ đông góp vốn
600.000 ₫ 600.000 ₫ 600000.0 VND
Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD và Thông tin thay đổi gửi qua email
Xem nhanh
Thay đổi vốn điều lệ công ty
600.000 ₫ 600.000 ₫ 600000.0 VND
Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD và Thông tin thay đổi gửi qua email
Xem nhanh
Thay đổi người đại diện pháp luật - Giám đốc
400.000 ₫ 400.000 ₫ 400000.0 VND
Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD và Thông tin thay đổi gửi qua email
Xem nhanh
Thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty
300.000 ₫ 300.000 ₫ 300000.0 VND
Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD và Thông tin thay đổi gửi qua email
Xem nhanh
Thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện
300.000 ₫ 300.000 ₫ 300000.0 VND
Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD và Thông tin thay đổi gửi qua email
Xem nhanh
Giải thể DNTN, công ty Tnhh, công ty cổ phần
400.000 ₫ 400.000 ₫ 400000.0 VND
Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD gửi qua email
Xem nhanh
Giải thể chi nhánh công ty
400.000 ₫ 400.000 ₫ 400000.0 VND
Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD gửi qua email
Xem nhanh
Giải thể văn phòng đại diện
400.000 ₫ 400.000 ₫ 400000.0 VND
Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD gửi qua email
Xem nhanh
Giải thể kho hàng - cửa hàng
400.000 ₫ 400.000 ₫ 400000.0 VND
Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD gửi qua email
Xem nhanh
Kê khai thuế ban đầu
400.000 ₫ 400.000 ₫ 400000.0 VND
Xem nhanh