Thực đơn
Cửa hàng
Bộ lọc
Thêm
Danh mục
Nhãn hiệu
Bảng giá niêm yết
vi

THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


Thủ Tục Đăng Ký Đổi Tên Doanh Nghiệp Tư Nhân

I. Hồ sơ, thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân 

- Hồ sơ, thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

1- Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký) .

2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

Ghi chú : Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

II. Chi phí thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân   

- Phí dịch vụ thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân.

- Lệ phí nộp nhà nước xin cấp lại giấy phép kinh doanh.

III. Thời gian thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân    

- Soạn thảo hồ sơ và ký, đóng dấu hồ sơ thay đổi: 01 ngày

- Nộp hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh mới: 03 ngày

IV- Trình tự thực hiện thủ tục

A- Thông tin lưu ý khi thực hiện thủ tục

1. Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4.

2. Doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi.

3. Tên doanh dự kiến thay đổi được đặt theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp tại các điều 38, 39, 40 và 42.

4. Doanh nghiệp phải đăng ký số điện thoại liên lạc, sắp xếp ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa có những thông tin trên.

5. Doanh nghiệp phải cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong trường hợp có sai khác

6. Một số điều cần biết sau đăng ký doanh nghiệp

B- Trình tự thực hiện

* Bước 1 : Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2 : Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

  • Thời gian: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút (các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần).
  • Nộp hồ sơ tại quầy số 2, đóng lệ phí, lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.
  • Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

* Bước 3 : Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

* Bước 4 : Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ (từ 13giờ đến 17giờ các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

C- Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

- Thông qua Chương trình Phục vụ Đăng ký doanh nghiệp tại nhà.

D- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau.

1. Tên doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật.

2. Doanh nghiệp đã đăng ký thông tin số điện thoại liên lạc.

3. Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

4. Có đầy đủ thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trên Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia.

5. Có hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hợp lệ theo quy định của pháp luật.

6. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

E- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.