Thực đơn
Cửa hàng
Bộ lọc
Thêm
Danh mục
Nhãn hiệu
Bảng giá niêm yết
vi

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

- Thường thì hiện nay các chủ doanh nghiệp, công ty thường tìm cách tự thực hiện các thủ tục pháp lý. Điều này sẽ tốn nhiều thời gian tìm hiểu và giải quyết các thủ tục vì trong quá trình thực hiện có thể xảy ra thiếu sót hồ sơ do khuyên chuyên về luật. Do vậy, lời khuyên cho doanh nghiệp là hãy hỏi ý kiến tư vấn của luật sư trước khi tiến hành thay đổi, hoặc yêu cầu dịch vụ luật sư doanh nghiệp, bạn sẽ có kết quả hoàn hảo và ưng ý. Ngoài ra, khi doanh nghiệp của bạn có luật sư tư vấn, mọi vướng mắc cũng được giải đáp và hỗ trợ, những rủi ro pháp lý, điều kiện kinh doanh cũng được tư vấn và phổ biến cho bạn và doanh nghiệp của mình. Hãy cùng công ty Kế Toán Nam Việt tìm hiểu về vấn đề này!

- Những khó khăn Doanh Nghiệp làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở KHĐT thường gặp là: 

  • Hồ sơ đăng ký kinh doanh phải làm theo mẫu của Bộ KHĐT.
  • Không có nhiều thời gian đi lại. 
  • Thời gian thực hiện không phải là 5 ngày làm việc mà có thể 15 đếm 30 ngày nguyên nhân hồ sơ nộp  bị yêu cầu bổ sung… Quý Doanh Nghiệp hãy chọn một dịch vụ Uy Tín làm thay mình đó là cách tốt nhất để tiết kiệm chi phí, thời gian và nhân lực của Công ty. 

- Ngành nghề kinh doanh bao gồm: ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề kinh doanh không có điều kiện và ngành nghề kinh doanh bị cấm được pháp luật doanh nghiệp quy định rất cụ thể và rõ ràng. Do đó, khi tiến hành thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cũng cần phải được đăng ký lại. Về thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh, Kế Toán Nam Việt xin được tư vấn tới quý khách như sau:

A-Thành phần hồ sơ 

* Thành phồ hồ sơ bao gồm: 

1- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do chủ doanh nghiệp ký).

2- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

3- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

Lưu ý : Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  B- Trình tự thực hiện

 - Chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.
- Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

(Quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp và Điều 49 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP).

C- Thời hạn giải quyết

3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

D- Kết quả thực hiện

- Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới (nếu có) nếu hồ sơ hợp lệ;

- Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ