Thực đơn
Cửa hàng
Bộ lọc
Thêm
Danh mục
Nhãn hiệu
Bảng giá niêm yết
vi

KÊ KHAI THUẾ BAN ĐẦU


Kê khai thuế ban đầu

Sau khi hoàn tất việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, phát hành Con dấu, và đang bố cáo thành lập đối với công ty mới thành lập, Giám đốc công ty hoặc Người đại diện theo phap luật liên hệ Cơ quan thuế để tiến hành thủ tục kê khai thuế ban đầu.

Trong thời hạn 30 ngày từ ngày doanh nghiệp nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh thì kế toán phải làm kê khai và nộp thuế môn bài, mở sổ sách kế toán, treo bảng hiệu tại trụ sở doanh nghiệp.

– Nếu công ty của các bạn hoạt động ngay thì muộn nhất là ngày cuối cùng của tháng nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh.

I- Hồ sơ khai thuế ban đầu 

* Hồ sơ khai thuế ban đầu bao gồm:

 • 1. Quyết định bổ nhiệm giám đốc (03 bản).
 • 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sao y (03 bản).
 • 3. Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (03 bản).
 • 4. Chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật có công chứng (03 bản).
 • 5. Chứng minh nhân dân của Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (03 bản).
 • 6. Mẫu 08/GTGT tờ khai thông tin đăng ký thuế (các bạn nên đăng ký luôn tài khoản ngân hàng)
 • 7. Mẫu 06/GTGT về việc đăng ký phương pháp tính thuế (đính kèm hợp đồng thuê nhà công chứng để xin kê khai theo phương pháp khấu trừ)
 • 8. Tờ khai thuế môn bài bản photo và giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (tiền thuế môn bài)
 • 9. Bảng đăng ký trích khấu hao Tài sản cố định (nếu có)
 • 10. Công văn đăng ký hình thức sử dụng hóa đơn và kế toán.

II- Nơi nộp hồ sơ khai thuế ban đầu

 - Ngoài hồ sơ khai thuế ban đầu thì kế toán cần xây dựng thang lương bảng lương cho nhân viên và hồ sơ đăng ký bảo hiểm với cơ quan bảo hiểm.

 • Doanh nghiệp mang hồ sơ lên chi cục thuế quận huyện nơi đặt trụ sở kinh doanh, gặp bộ phận 1 cửa để được tư vấn hướng dẫn.
 • Trình phiếu chuyển và gặp người quản lý thuế trực tiếp của doanh nghiệp
 • Nộp đầy đủ hồ sơ xong thì đợi nhân viên thuế ra công ty bạn làm việc
 • Khi có quyết định của Cơ quan thuế là doanh nghiệp bạn được kê khai theo phương pháp khấu trừ, thì doanh nghiệp bạn được phép làm thủ tục đặt in hóa đơn giá trị gia tăng.

III- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật quản lý thuế số 106/2016/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016.

+ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/01/2013 của Bộ Tài chính.

+ Mức nộp thuế môn bài hiện nay được thực hiện theo Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính.

+ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

+ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp.

+ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

+ Các văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hướng dẫn và văn bản chỉ đạo điều hành chuyên ngành.

Bạn đang có nhu cầu: dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kê khai thuế, dịch vụ kế toán, dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ giải trình thủ tục thuế?

Hãy liên hệ với chúng tôi, Kế Toán Nam Việt sẽ đồng hành cùng bạn!