Thực đơn
Cửa hàng
Bộ lọc
Thêm
Danh mục
Nhãn hiệu
Bảng giá niêm yết
vi

DỊCH VỤ KẾ TOÁN


Dịch Vụ Kế Toán

I- Tổng quan về sử dụng dịch vụ kế toán

- Dịch vụ kế toán trọn gói của Kế Toán Nam Việt. Chúng tôi cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc doanh nghiệp siêu nhỏ trên cở sở chuyên nghiệp bởi đội ngũ nhân viên có nghiệp vụ và chứng chỉ hành nghề.

- Đối với công ty mới được thành lập, nhu cầu đặt ra của chủ công ty là ngoài việc kinh doanh thì phải có trách nhiệm nộp báo cáo thuế, lập sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo quy định của pháp luật kế toán, pháp luật thuế.

- Việc tuyển dụng nhân viên kế toán để thực hiện phải đáp ứng được các tiêu chí như: thỏa mãn về mức lương tối thiểu, thỏa mãn về môi trường làm việc, phải có kinh nghiệm chuyên môn, .. nhưng khó có thể đáp ứng được.

II- Các loại hình dịch vụ kế toán

1. Kế toán – Báo cáo thuế hàng tháng

  • Soạn và nộp tờ các tờ khai GTGT, BC26, TNCN theo quy định
  • Lập phiếu thu – chi, phiếu xuất – nhập kho.
  • Sổ nhật ký; sổ cái các tài khoản
  • Sổ quỹ tiền mặt; sổ quỹ tiền ngân hàng
  • Sổ chi tiết hàng tồn kho; công nợ phải thu, phải trả
  • Lập bảng xuất nhập tồn hàng hóa; bảng lương; soạn thảo hợp đồng
  • Báo cáo thống kê…

2. Báo cáo thuế hàng quý

  • Soạn và nộp tờ các tờ khai GTGT, BC26, TNCN, TNDN theo quy định

3. Quyết toán thuế hàng năm:

  • Soạn và nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN
  • Soạn và nộp báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán, thuyết minh báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ

III- Việc sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói bao gồm

1. Nội dung công việc cụ thể:

- Lập Tờ khai thuế môn bài.

- Lập Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

- Lập Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

- Lập Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tạm tính.

- Lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

- Lập Sổ sách kế toán.

- Lập Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho, Thẻ kho.

- Lập Bảng lương, Bảng chấm công.

- Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp.

- Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân.

- Lập Báo cáo tài chính.

- Thông báo cho Khách hàng về nghĩa vụ thuế phải nộp.

- Giải trình với Cơ quan thuế khi được yêu cầu.

2. Hỗ trợ khách hàng

- Tư vấn các quy định pháp luật có liên quan.

- Giao nhận hồ sơ, chứng từ tận nơi.

Bạn đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán của Kế Toán Nam Việt: dịch vụ báo cáo thuế trọn gói, dịch vụ kê khai thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ giải trình thủ tục thuế, dịch vụ tư vấn kế toán, dịch vụ tư vấn thuế?

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được dịch vụ tốt nhất!