Thực đơn
Cửa hàng
Bộ lọc
Thêm
Danh mục
Nhãn hiệu
Bảng giá niêm yết
vi

ĐĂNG KÝ THANG LƯƠNG - BẢNG LƯƠNG


Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương đối với công ty mới được thành lập:

Thực hiện theo Quyết định 636/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc quản lý nhà nước

A. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

- Công văn đề nghị của doanh nghiệp (03 bộ).

- Hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp theo mẫu (03 bộ).

- Phụ cấp lương theo mẫu (nếu có – 03 bộ).

- Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương (03 bản).

- Ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp (được thể hiện bằng văn bản, có kết quả biểu quyết đồng ý hay không đồng ý cụ thể từng nội dung).

Theo quy định tại Điều 93 của Bộ Luật Lao Động về Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động thì: người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

B. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 

- Thời gian giải quyết là 10 (mười) ngày làm việc.

Ghi chú:

Đề nghị đơn vị khi đến đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương mang theo bản chính hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để đối chiếu.

Lưu ý Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (Theo Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về tiền lương)

Trình tự thực hiện:

-Bước 1:
Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.
 
-Bước 2:
Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước phát hiện thang, bảng lương của doanh nghiệp vi phạm các nguyên tắc do Chính phủ quy định thì thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định.
 
Cách thức thực hiện:
  • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm : Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.
  • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên.
  • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 
- Bộ luật Lao động 2012;
- Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ để được tư vấn!!!