Thực đơn
Cửa hàng
Bộ lọc
Thêm
Danh mục
Nhãn hiệu
Bảng giá niêm yết
vi

ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH LAO ĐỘNG


Thành phần hồ sơ: Khai trình sử dụng - Báo cáo giảm - Báo cáo chấm dứt sử dụng

1. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

a) Khai trình sử dụng lao động:

- 04 bản khai trình sử dụng lao động;

- 01 bản sao có chứng thực GCN ĐKKD của đơn vị sửng dụng lao động.

b) Báo cáo giảm lao động:

- 04 bản Báo cáo giảm lao động của đơn vị.

c) Báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động:

- 04 Bản báo cáo chấm dứt sử dụng lao động.

 2. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

       - Thời gian giải quyết là 08 ngày làm việc.

3. THỦ TỤC KHAI TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LẦN ĐẦU  

Bước 1: 

Đại diện của DN đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định (Kèm theo giấy giới thiệu của DN và CMND của cá nhân)

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản)

+ Bản khai trình sử dụng lao động (03 bản).

Mẫu này điện thông tin rồi in ra giấy A3 hoặc liên hệ với cơ quan lao động để mua mẫu A3 về viết tay vào.
=> Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ đơn vị nộp tại Phòng Lao Động Thương Binh và Lao Động Quận. Cán bộ kiểm tra hồ sơ đầy đủ và đúng theo quy định sẽ viết phiếu hẹn trả kết quả, trên giấy hẹn cán bộ ghi mã của đơn vị. Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho đại diện doanh nghiệp hoàn thiện bổ sung.
Đến ngày trên phiếu hẹn đơn vị đến Phòng Lao Động và Thương Binh Xã Hội nhận kết quả:  02 bản Khai trình sử dụng lao động có chữ ký và đóng mộc xác nhận của Phòng Lao Động Thương Binh và Xã Hội

Bước 2: 

Đơn vị tiếp tục làm bộ hồ sơ đăng ký Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương.
Hồ sơ bao gồm:
+ Công văn đề nghị của doanh nghiệp (02 bản)
+ Hệ thống thang lương – Bảng lương của doanh nghiệp (02 bản)
+ Mẫu xây dựng nội quy lao động, nộp cho cơ quan cấp quận, huyện trong trường hợp số lao động từ 10 người trở lên (02 bản)
+ Mẫu xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở hoặc thành lập công đoàn cơ sở (nếu chưa đủ điều kiện) (02 bản).
+ Hệ thống phụ cấp lương của doanh nghiệp ( 02 bản )
+ Quy định chi tiết các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh trong thang lương bảng lương (02 bản)
+ Văn bản thống nhất ý kiến thang lương bảng lương (02 bản)
=> Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ đơn vị nộp hồ sơ tại Phòng Lao Động Thương Binh và Xã Hội Quận, sau đó cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ và ghi giấy hẹn.Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Đến ngày trên phiếu hẹn đơn vị đến nhận kết quả là 01 bộ hồ sơ Hệ Thống thang lương bảng lương có ký tên đóng mộc xác nhận của Phòng Lao Động Thương Binh và Xã Hội

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ để được tư vấn!!!